Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

Δημόκριτος και σύγχρονη Κοσμολογία, Λεύκιπος, Αλκμάνα πόρος και τέκμωρας, Einstein & Rosen bridge, white holes, big bangs, super nova and black holes

Greek ten drachma coinImage via Wikipedia

Δημόκριτος Και Σύγχρονη ΚοσμολογίαΔημόκριτος και σύγχρονη Κοσμολογία, Αλκμάνα πόρος και τέκμωρας, Einstein & Rosen bridge, white holes, big bangs, super nova and black holes.


Σχετικά Άρθρα