Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

BBC Speechless 2 A UK trader tells the truth THE COLLAPS IS COMING

Marcus Goldman (1821-1904)Image via Wikipedia"This economic crisis is like a cancer. If you just wait and wait thinking this is going to go away. Just like a cancer it is going to grow until it's too late. What I would like to say GET PREPARED! This is not a time right now to wishful thinking that Governments are going to things sort out. The Governments don't rule the world. GOLDMAN SACHS RULES THE WORLD! Goldman Sachs does not care about this rescue package, neither does the big fund" ........

Σχετικά Άρθρα