Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

Το iPad tablet σχεδιάστηκε το έτος 1994


iPad back in 1994


Σχετικά Άρθρα