Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

Διπολικότητα διχασμένων εγκεφάλων και θρησκευτικό εσωτερικό αίσθημα

Europe belief in God with particular relevance...Image via WikipediaΟ αριστερός ημιεγκέφαλος είναι , είναι άθεος και επιβλέπει τη δεξιά μεριά του σώματος. Και αυτό μου θυμίζει κάτι από έναν προφήτη του μονοθεϊσμού.

Κατενόουν εις τα δεξιά και επέβλεπον,και ούκ ήν ο επιγινώσκων με. Απώλετο φυγή απ΄ εμού,και ούκ έστιν ο εκζητών την ψυχήν μου.

Δηλαδή εδώ ο προφήτης και βασιλιάς του Ισραήλ Δαυίδ, βλέπει στα δεξιά και δε βλέπει θεό, ούτε διάβολο άρα δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ψυχή του.

Ο δεξιός εγκέφαλος κάνει αστεία, πιστεύει σε θεό, και επιβλέπει την αριστερή πλευρά του σώματος μας.

. Εκέκραξα προς σε, Κύριε· είπα· Συ ει η ελπίς μου, μερίς μου ει εν γη ζώντων. Πρόσχες προς την δέησιν μου, ότι εταπεινώθην σφόδρα. Ρύσαι με εκ των καταδιωκόντων με, ότι εκραταιώθησαν υπέρ εμέ. 

Τελικά ο Δαυίδ ήταν ένας άνθρωπος που έπασχε από διπολισμό; Αυτό θα εξηγούσε πολλά από τα λόγια του και πολλές από τις πράξεις του, αφού από τη μία δε φοβάται να σκοτώσει και από την άλλη εκφράζεται θεοφοβούμενος.

Η επιλεκτική ή όχι χρήση του ενός ημισφαιρίου του εγξεφάλου εξηγεί τις στιγμές "άθεης" ή "θεοκινούμενης" συμπεριφοράς (με ότι νόημα δίνει ο καθένας στην ιδέα θεός).

Όπως και οι πιστοί ακόλουθοι του Δαυίδ, δέχονται τη πολυγαμία για εκείνον και την απαγορεύουν για αυτούς ως κολάσιμη αμαρτία, άρα με διαφορετικές πίστες θέλουν να "εισέλθουν" στον ίδιο "παράδεισο". Ακόμα η υπέρ γυναίκας αγάπη του με το υιό του Σαούλ και διάδοχο του θρόνου του Ισραήλ είναι αποδεκτή και αγία σχέση, ενώ για τους ακόλουθους της πίστης του Δαυίδ, είναι μια πράξη καταραμένη από του θεό τους και θανάσιμα κολάσιμη και λέγεται ομοφυλοφιλία.

Τελικά δεν είναι μόνο ότι ο χωρισμός των δύο ημισφαρίων του εγκεφάλου που προκαλλούν νοητικές, ηθικές και κοινωνικές ισορροπίες, αλλά και ο διαχωρισμός της ίδιας της πίστης τους σε προσωπικά, χρονικά, τοπικά και κοινωνικά κριτήρια που δείχνουν μια πολυδιάστατη διαιρεμένη ηθική και θρησκεία κάτω από τον ίδιο θεό και τα ίδια δόγματα που αλλάζουν ανάλογα με την επιθυμία του κάθε θρησκευόμενου που το παίζει και αυτός αντιπρόσωπος του θεού του, και ερμηνευτής των "δογμάτων" του.

Neurologist VS Ramachandran explains the case of split-brain patients with one hemisphere without a belief in a god, and the other with a belief in a god. (Clip taken from talk at 2006 Beyond Belief Conference, link below)

Link to Ramachandran's full talk (about 39 minutes into the video):
http://thesciencenetwork.org/programs/beyond-belief-science-religion-reason-a...
(Για ελληνικά πάτε στο CC και ενεργοποιήστε το Transcribe Audio και μετά ξανά στο CC επιλέξτε το Translate Captions και από το κόκκινο ορθογώνιο, κυλίστε το μέχρι να βρείτε τα Ελληνικά.)

Σχετικά Άρθρα