Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

The Universe - Strangest Things In The Universe (Full Documentary)

Documentary describing some of the strangest things in the universe.

Clouds of alcohol a thousand times the size of our solar system? Drink in or take away?


Σχετικά Άρθρα