Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

ROTHSCHILDS & why Gaddafi had to die - The Bank and Money Facts

George Papandreou and Muammar Gaddafi, now it'...
George Papandreou and Muammar Gaddafi, now it's only the history. (Photo credit: Wikipedia)
Gold money against promissory notes. Banking war of credit and real values.

The game is still on ...


Σχετικά Άρθρα