Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

The Beauty Bias

LOS ANGELES, CA - MARCH 4:  Students occupy th...
Image by Getty Images via @daylife
Not just any job interviewer is biased towards "good looking" candidates, but even in schools the teachers can "think" that the looks reflect the mental abilities of a student

 

Σχετικά Άρθρα