Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Rothchilds and Mediccis

"If the American people ever allow the banks to control the issuance of their currency, the banks and corporations that will grow up around them will deprive the people of all property, until their children wake up homeless on the continent their fathers conquered." ~ Thomas Jefferson


Σχετικά Άρθρα