Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

8. Susan Blackmore - Brain, Mind, and Consciousness - Skeptics Society 2005

Η συνειδητότητα στον άνθρωπο είναι αποτέλεσμα των ήδη υπαρχόντων δυνατοτήτων του ατόμου και εκφράζεται χρονικώς αργότερα από την ασυνείδητη προετοιμασία του εγκεφάλου για την <<συνειδητή>> πράξη ....Σχετικά Άρθρα