Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Κυριακή, 28 Ιουνίου 2015

<Δημοψήφισμα;> για <θεσμούς;>

από πότε η KfW είναι θεσμός; η τράπεζα και κατοχικός ιδιοκτήτης μερικών από των εδαφών της Deutschland και κατάστημα της Federal Reserve System ήταν , είναι ή θα γίνει Θεσμός; και μόνο η συμμετοχή σε μια απάτη ως σαν και αυτή, παραλόγως προσπαθεί να ονομάσει θεσμούς τους τραπεζίτες , η όλη διαδικασία είναι ΑΠΑΤΗ

Σχετικά Άρθρα