Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Κυριακή, 7 Ιουλίου 2013

Rhodsians : Super rich are in a conspiracy to rule the world - G. Edward Griffin - 2007

Uploaded on Jun 11, 2011
A most renowned expert on Federal Reserve and the New World Order will share how the super Rich of the World have organized to create a New World Order that they will control. www.realityzone.com

Recorded at Freedom Law School's (http://LiveFreeNow.org) 2007 Texas Justice, Peace, & Freedom Conference

Σχετικά Άρθρα