Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

SOS GRECIA - E' davvero emergenza? LIVE

Grecia coluna
Grecia coluna (Photo credit: Wikipedia)

Published on Feb 13, 2013
http://www.byoblu.com/post/2013/02/12... Il live di Byoblu.com con Sergio Di Cori Modigliani, autore di un post allarmante secondo il quale la Grecia è ormai prossima alla guerra civile, e Monia Benini, scrittrice esperta di Grecia e delle problematiche di natura economico finanziarie implicate nel processo di integrazione europea.
Σχετικά Άρθρα