Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

SHOCKING: Do You Still Think Your Government Loves You...


Published on Jan 8, 2013
This is the same people that now would like your guns. If they can do this to us in the 60's, What do you think they can do now...

U.S. military's secret experiment sprayed radiation on low-income housing
http://www.rawstory.com/rs/2012/10/04...

Secret Cold War tests in St. Louis cause worry
http://www.cbsnews.com/8301-201_162-5...

Documents Show the U.S. Military Sprayed Radioactive Zinc Cadmium Sulfide on Poor People in St. Louis
http://libertyblitzkrieg.com/tag/lisa...


Σχετικά Άρθρα