Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Σάββατο, 12 Μαΐου 2012

Λιαντίνης - Οι θρησκείες θα αφανίσουν τον άνθρωπο.

Ελληνικά: Απόσπασμα από τα Εξαπλά του Ωριγένη....
Ελληνικά: Απόσπασμα από τα Εξαπλά του Ωριγένη. Φαίνεται το Τετραγράμματο σε αρχαίους εβραϊκούς χαρακτήρες. (Με την παραχώρηση των δικαιωμάτων από http://ccat.sas.upenn.edu/rs/rak/earlylxx/images/genizah/) (Photo credit: Wikipedia)
Ηχητικό απόσπασμα από το τελευταίο μάθημα του Δημήτρη Λιαντίνη προς τους μετεκπαιδευόμενους δασκάλους του Μαράσλειου Διδασκαλείου.

http://www.liantinis.org


Σχετικά Άρθρα