Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

Leaked Video: US military medical training on live animals

Monkey in a restraint tube in a Covance lab in...
Monkey in a restraint tube in a Covance lab in Vienna, Virginia, filmed undercover by People for the Ethical Treatment of Animals. (Photo credit: Wikipedia)

A whistleblower leaked highly secretive video footage to PETA showing live goats as they have their legs cut off with tree trimmers during military trauma training. Learn more here: http://bit.ly/JbY5jl
Σχετικά Άρθρα