Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

Δημοκρατία και Διοικητική Οργάνωση

—«Με πρότειναν για... πρόεδρο».

Αυτό είναι ένα ΤΕΡΑΣΤΙΟ πρόβλημά μας: ένας αυθεντικά ελληνικός οργανισμός δεν μπορεί να έχει... «πρόεδρο», αλλά «προεδρεύοντα»: άλλο το ένα και άλλο το άλλο.

΄Ενας αυθεντικά ελληνικός οργανισμός ουσιαστικά καταργεί την πυραμιδική ή πυραμιδοειδή ιεραρχία της εξουσίας. Ουδεμία υφίσταται σχέσις μεταξύ της σφαιρικότητος των αρχών της κοινωνιοκρατίας των πολιτειών της κλασικής Ελλάδος και της πυραμιδικής ή πυραμιδοειδούς ιεραρχίας της εξουσίας, των άρδην τυραννικών, δεσποτικών καθεστώτων, που όλες και όλοι τώρα βιώνουμε, μέσω της άρδην ανθελληνικής και ελληνοφοβικής τυραννίας των κομμάτων της κομματοκρατίας.

Δραστικώς και ριζοσπαστικώς, η πυραμιδική ή πυραμιδοειδής ιεραρχία της εξουσίας παύει να υφίσταται καν, εντός της σφαιρικότητος της κοινωνιοκρατίας των ελληνικών μας πολιτειών. Ορμωμένη εκ του «αφ’ Εστίας άρχεσθαι» (Πλάτωνος Ευθύφρων ή περί ευσεβείας, 3α), η κρισιμοτάτη αρχή της δομής της κοινωνιοκρατίας της ελληνικής πολιτείας είναι:

ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΡΧΕΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.

Η προσωπική μου άποψι, είναι πως πρέπει, έστω και πειραματικά, να δημιουργηθεί 1 (ένας) έστω αυθεντικά ελληνικός οργανισμός, π.χ., ένα σωματείο, επάνω στην επιφάνεια του πλανήτου Γαία, ο οποίος ελληνικός οργανισμός —ή ελληνικόν κοινόν— να είναι οργανωμένος με μία αυθεντικά ελληνική δομή. Η δομή τούτη πρέπει να υλοποιεί την παραπάνω αρχή της δομής της κοινωνιοκρατίας των πολιτειών της κλασικής Ελλάδος.

Η πολιτεία των «ομοίων» Σπαριατών, όπως και η πολιτεία των Αθηναίων «πολιτών» μπορούν να χρησιμεύσουν ως πρότυπα:
a) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/SpartaGreatRhetra.png.
b) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Constitution-of-the-Athenians-in-the-4th-century-BC.png.

Μελέτησέ τες προσεκτικά και σκέψου πως μπορεί πρακτικά να υλοποιηθεί σήμερα η παραπάνω αρχή: ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΡΧΕΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.

Εκείνο που ΔΕΝ κατάφερε να κάνει ο ελληνικός μας κόσμος είναι να εφαρμόσει την παραπάνω αρχή, που καθορίζει τις διασυνδέσεις μεταξύ ίσων ή ομοίων πολιτών, στο επίπεδο που να καθορίζει και τις διασυνδέσεις μεταξύ πολιτειών. Δηλαδή:

ΟΠΟΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΡΧΕΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ.

Σχετικά Άρθρα